Vybavenost obce

V obci žije okolo 1500 trvale hlášených obyvatel
a proto tu najdete téměř veškerou občanskou vybavenost:

• obecní úřad, pošta, knihovna
základní škola, mateřská školka
zdravotní středisko, lékárna
prodejna potravin, obecní hospoda
• benzínová čerpací stanice
sport: tělocvična, fotbalové hřiště, dětské hřiště,
  víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
  víceúčelové antukové hřiště

Lokalita

Obec Býšť leží asi 7 km jihovýchodně od Hradce Králové a 13 km severozápadně od Pardubic, ze všech stran obklopená krásnými lesy a několika rybníky.

Lokalita nových stavebních parcel leží na klidném okraji obce asi 3 km od plánovaného nájezdu na rychlostní silnici R 35 u Rokytna, který umožní zkrátit čas dojezdu do Prahy na pouhých 45 minut. V návaznosti na výstavbu R 35 je i zbudování silničního obchvatu Rokytna a Býště, který nepochybně sníží hustotu provozu po stávající silnici č. 298 centrem Býště na minimum.

Dopravní obslužnost do Hradce Králové i do Pardubic zajišťuje síť autobusových linek, dojezdový čas osobním autem je do Hradce Králové 10 minut, do Pardubic pak 15 minut.

www.parcelybyst.cz

wwww.parcelybyst.cz