Regulativy výstavby

Na základě platného Územního plánu schváleného obecním zastupitelstvem dne 7. 3. 2011
jsou v katastrálním území Býšť v zastavitelných plochách nastaveny tyto regulativy:

1. Jsou povoleny minimální velikosti pozemků 700 m2.
2. Jsou povoleny přízemní objekty s obytným podkrovím – 2 NP.
3. Jsou povoleny střechy sedlové, valbové, polovalbové, stanové s min. sklonem střechy 15 %.

www.parcelybyst.cz

www.parcelybyst.cz